Rallylydnad är en hundsport som bygger på samarbete och kommunikation mellan hund och förare.
Förare och hund ska ta sig runt en bana bestående av skyltar för olika moment.
Man får använda uppmuntrande ord till sin hund och även styra/visa med sitt kroppssprstartåk.
Rallylydnadskurserna är bra alternativ för den som vill aktivera, öka samarbetet eller vill prova nya saker med sin hund. Passar dom flesta hundarna, gammal som ung.

 

NYBÖRJARKLASS
Kursstart:   Torsdagen den 19 augusti kl. 19.00 FULL
                     övriga kurstillfällen: 2/9, 16/9, 30/9,14/10 och 21/10
                     
Kostnad: 2200kr

Kursen är  på 6 tillfällen där vi går igenom alla moment som är i Nybörjarklassen.
Alla momenten övas praktiskt och i teorin går vi igenom momenten, regler och poäng.
Kompendium och kursintyg ingår.

NYBÖRJARKLASS del 2
Kursstart:
   

FORTSÄTTNINGSKURS, fortsättningsklass
Kursstart:  söndagen den 21 oktober kl. 10-13
Övriga tillfällen är söndag 28/11 och 5/12
Kostnad:  1800kr  forrsattningsklass
Förkunskap: känna till Nybörjarklassens moment
Denna Fortsättningskurs är på 3 tillfällen kl. 10-13.
På kursen går vi igenom fortsättningsklass
ens moment, teoretiskt och praktiskt.
Övar banor och tittar på poängräkning, allmäna tävlingsbestämmelser m.m
Kompendium och kursintyg ingår

 

 

TRÄNINGSKURS:
En kurs för dig som vill träna mera på olika Rallymoment.
Varje tillfälle har olika tema, framför moment, konmoment, tempo/svängar och sitt/ligg/stå moment
Vi tränar mera säkerhet på dom olika momenten, olika kombinationer och banträning.
Kursstart: 
Kostnad:

 

 

NY KURS311
AVANCERAD KLASS

Kursstart:
Kostnad: 1500kr
Kursen är på 5 tillfällen.
Förkunskap: känna till momenten från Nybörjar-och Fortsättningsklassen. Behöver inte ha varit ute och tävlat.
I Avancerad klassen ska hunden även kunna göra momenten på höger sida.
Under kursen lär vi in högerhandlingen och momenten som ingår i Avancerad klassen.
Denna kurs passar även för den som vill träna mer på sammarbete mellan hund och förare och öka svårigheten